• Affalds sortering i Jægermarken
  • Affalds sortering i Jægermarken
  • Affalds sortering i Jægermarken
  • Affalds sortering i Jægermarken
Affalds sortering i Jægermarken1 Affalds sortering i Jægermarken2 Affalds sortering i Jægermarken3 Affalds sortering i Jægermarken4

Renovation.


Renovation i Jægermarken.

Jægermarken har en nuværende fastlagt dagrenovations aftale med Vand & Affald og opstillet container til husholdnings affald samt miljøstationer til genanvendelse af glas og papir. Storskrald behandles og bortskaffes af genbrugsbilen.

Vand & Affald skal fra 2020 sikre, at en endnu større affaldsmængde sorteres således, at andelen af genanvendelse bliver mere end 50% til gavn for miljø og klima. 

Læs mere om den nye generelle affaldsordning her. Ny Affaldsordning 

I Svendborg kommune skal Vand & Affald i samarbejde med borgere blive endnu bedre til at sortere affald og gøre alt, for at genanvende så meget som muligt af affaldet. 

Dette giver både god mening i miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Der bliver etableret nedgravet affaldscontainer (morlok), hvor beboerne fremover skal aflevere husholdnings affald: organisk (mad), papir/pap, glas/metal, plastik og restaffald i beholdere. 

Vand & Affald udlevere en sorteringsguide, køkkenspand og poser til madaffald og uddeles af ejendoms teamet i boligafdelingen.


Storskrald skal placeres i det afmærket gule felt ved parkeringspladsen den første torsdag i hver måned. 

Genbrugsbilen afhenter storskrald næste dag (fredag) fra kl.07.00.

Læs sorteringsguide om storskrald her. Sorteringsguide Storskrald